Předletová příprava

Zveřejněno: čtvrtek 19. březen 2015

 

NOTAMy

AUP (aktivace prostorů)

METARy a TAFy

Frekvence do nákoleníku

NOTAM obsahuje informace týkající se zřízení, stavu nebo změn některého leteckého zařízení, služby, postupů nebo informace o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky zapojené do letového provozu. Je nutno nastudovat před každým letem!
Plán využití vzdušného prostoru (AUP). informace o aktivovaných prostorech a aktuální údaje k omezeným, zakázaným, vojenským, apod. prostorům nad uzemím ČR.
METARy a TAFy letišť v České republice

Aktuální frekvence ke stažení do vašeho nákoleníku.

AIP

AIS View (Webbriefing)

METARy, TAFy Evropa

VFR příručka

AIP obsahuje veškeré aktuální informace o letištích, příletových trasách, jak pro VFR provoz tak IFR. Důležité, pokud letíte na řízené letiště.
Aplikace, která ukazuje textové informace z NOTAMů a AIPu názorně v mapě. Velice užitečná aplikace, nelze se však zatím na údaje plně spolehnout. Je-li prostor NOTAMu popsán slovně (i částečně) je jeho zobrazení nepřesné!!
EUMETAR
Letový plán ke stažení.

Air Quest (navigační příprava)

Předpisy

Databáze letišť

Letový plán

airquest
Letecké předpisy
Informace o letištích v ČR.

Letový plán ke stažení.

AIPy zemí Evropy

Slovensko - AIP

Slovensko - AUP

Integrated Briefing System

AIPy zemí Evropy
Registrace zdarma

Slovenský AIP
Registrace zdarma

Slovenské AUP

IBS RLP

Zobrazení: 8387